NHẬT KÝ VIẾT VĂN

Ngày 9.11.2018

Tôi vẫn thường viết trong lúc đọc. Tức là cứ đọc được của người khác khoảng chục dòng thì trong tôi lại nảy ra những ý tưởng và dòng chảy của riêng mình. Tôi ghi chép một hồi rồi quay lại đọc tiếp. Tôi không biết đó có phải là thói quen tốt hay không… Continue reading Ngày 9.11.2018

Advertisements