7.9.18

Mình cần sự tĩnh lặng và yêu thích sự tĩnh lặng, để như cái cây mình cắm rễ sâu vào bản thân mình. Ai đó khi trở về với vùng đất nội tâm của mình, ngắt mọi kết nối với thế giới bên ngoài, mà có thể yên ổn ở trong đó, không cảm thấy chới với và trống rỗng, mà cảm thấy sự thanh tịnh, trong suốt và yên tĩnh để nghiền ngẫm nghiên cứu một điều gì đó thật sâu, thì đó mới chính là kẻ mạnh khi bước ra ngoài đám đông. Cần đám đông để biểu đạt nhưng cũng cần chỉ một mình để giữ cho mình một chiếc neo buông.

Có mấy việc khó trước mắt cần phải giải quyết ngay. Và nó thực sự khó, tức là phải cố gắng lên mới có thể giải quyết xong. Vì thế cần thực sự đắm chìm trong nó. Cần khỏe mạnh về thể chất, tỉnh táo về tinh thần và không bị phân tán bởi những thứ xung quanh.

Để làm bài tốt mình cần phải đọc cả tài liệu tiếng Anh và tiếng Pháp, tức là không thể làm nhanh được.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s