17.8.18

Mình vừa trở về sau chuyến du lịch vài nước Châu Âu. Mệt nhoài. Và phía trước còn thật nhiều công việc. Điều mình muốn bây giờ ở bản thân, cũng như đã từng mong muốn, luôn là sự tập trung cao độ, làm việc hiệu quả và chất lượng công việc.

Continue reading “17.8.18”

Advertisements