Bài thơ về một bài thơ

Tuyết thêu những bông hoa trắng li ti lên chân váy nhung đen,
như bừng trong đêm vài ngôi sao bé nhỏ.

Theo những bước chân trong mưa
chúng tan trong một khoảnh khắc của làn sóng váy.

Tôi thì thầm cất tiếng hỏi:
“Trong cuộc đời, điều tuyệt đẹp gì thoáng qua nhanh đến thế?”

Bài thơ không trả lời
Nó mới đến ở quanh đây
vừa mới xong, còn níu bước chân chậm lại.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s