THA HƯƠNG

[Tha hương] Phần 4: Kể cho tôi nghe về thế giới

“CÔNG DÂN TOÀN CẦU Tôi không có quốc ca, không quê hương, không tổng thống. Tôi chẳng có quân đội nào ngoài những người đấu tranh cho tình yêu, bất chấp luật lệ của đồng tiền. Tôi không có ai để bóc lột, cũng chẳng giầu để mở tài khoản riêng. Tôi không có lãnh… Continue reading [Tha hương] Phần 4: Kể cho tôi nghe về thế giới

Advertisements